ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI NÂNG CAO NĂNG LỰC XẾP DỠ HÀNG CONTAINER
THÔNG TIN CỔ PHẦN HÓA CẢNG ĐÀ NẴNG
SẢN LƯỢNG CONTAINER QUA CẢNG ĐÀ NẴNG TĂNG TRƯỞNG MẠNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG ĐÀ NẴNG TĂNG TRƯỞNG MẠNH 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
   
Đầu tư phát triển
22/07/2014 10:7:40
Sáu tháng đầu năm 2014 sản lượng hàng hoá thông qua cảng là 2.868.835 tấn đạt 51,23% so với kế hoạch (5.600.000 tấn) tăng 20,46% so với cùng kỳ năm 2013. Trong những tháng đầu năm công tác Marketing, tìm kiếm khách hàng, mở thêm chuyến tàu container đến cảng Đà Nẵng luôn được Lãnh đạo cảng và bộ phận liên quan chú trọng ưu tiên
NÂNG CẤP CẦU CẢNG SỐ 1 TIÊN SA – CẢNG ĐÀ NẴNG TIẾP NHẬN TÀU TẢI TRỌNG LỚN
Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của công ty TNHH Một Thành Viên Cảng Đà Nẵng.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Sản xuất tác nghiệp
04/07/2014 10:25:49
Sản lượng hàng container thông qua Cảng trong tháng 6 là 19.658 TEUS, đưa sản lượng container của 6 tháng đầu năm lên trên 105.700 TEUS, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 57% so với mục tiêu sản lượng của năm nay. Tổng số lượt tàu container từ đầu năm đến nay là 323 chuyến, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2013
HÃNG TÀU NỘI ĐỊA THỨ NĂM KHAI TRƯƠNG TUYẾN MỚI TẠI CẢNG ĐÀ NẴNG
Cảng Đà Nẵng vượt kế hoạch quý 01/2014, phấn khỏi đón chào “NĂM DOANH NGHIỆP”
Kinh doanh - Thị trường
05/06/2014 10:37:1
Sản lượng hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng tháng 5/2014 đạt 591.000 tấn, lũy kế 5 tháng đạt 2.419.000 tấn, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngóai. Đặc biệt, lượng hàng container thông qua Cảng trong tháng 5 là 19.182 TEUS, đưa sản lượng container của 5 tháng đầu năm lên 86.043 TEUS, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là lượng container tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.
TÀU DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN CẢNG ĐÀ NẴNG SẼ TĂNG MẠNH TRONG NĂM 2014.
Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu năm và công bố tấn hàng thứ 5 triệu
Sự kiện - Đối ngoại
22/07/2014 8:39:36
V/v tổ chức Đại hội cổ đông thành lập và cung cấp thông tin CBCNV
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CẢNG ĐÀ NẴNG
CẢNG ĐÀ NẴNG THAM GIA HỘI THAO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM LẦN THỨ VIII NĂM 2014
Nghiên cứu trao đổi
19/05/2014 16:59:21
Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CẢNG ĐÀ NẴNG – 5 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MARKETING DỊCH VỤ CẢNG BIỂN
Văn hóa doanh nghiệp
17/04/2014 15:39:40
Văn hóa doanh nghiệp xuất hiện bởi sự ngầm định hay được xây dựng nên? Có thể chia các giá trị của doanh nghiệp thành hai phần
Hòm thư mới
http://mail.danangport.com


 
  Đơn vị thành viên

     
 
 
 
  Khách hàng

     
 
 
 
   
     
 

Cảng Đà Nẵng

26 Bạch Đằng - Thành phố Đà Nẵng
Tel: 84 - 511 - 3822513, 3821114
Hotline: 0511 3 830 197
Fax: 84 - 511 - 3822565
Email: cangdn@danangport.com

Copyright © 2011 Da Nang Port Corporation. All rights reserved.

Truy cập trong ngày :204

Tổng lượng truy cập :392797